Medezeggenschap bij Zorg La Fleur

Hoe is medezeggenschap geregeld?

Medezeggenschap voor cliënten in het dagelijkse contact.

Op de dagbesteding:

Iedere dag wordt er zowel in de ochtend als in de middag een overleg gepland. In dit overleg staat de wens van de cliënt centraal

  • Men kan zelf een keuze maken uit de verschillende activiteiten waaraan men kan deelnemen.
  • Mogelijke nieuwe activiteiten worden overlegd

Bij Ambulante begeleiding:

In het wekelijkse contact is er ruimte om zaken als bijvoorbeeld frequentie van het bezoek, tijdsduur van het bezoek, de locatie van het bezoek, de wijze van begeleiding etc. te bespreken en, in overleg, aan te passen aan de wensen van de cliënt.

Medezeggenschap voor ouders/verzorgers:

Via de ideeenbus@autismezorgalmere.nl kunnen ouders/ verzorgers meedenken, meepraten en meebeslissen over de gang van zaken. Bijvoorbeeld als het gaat om de openingstijden, vakantieplanning et cetera.

Één keer per jaar ontvangt iedere cliënt / ouders van cliënten/ verzorgers/ vertegenwoordiger een tussen evaluatie waarop zij de tevredenheid met betrekking tot de wijze van begeleiding kenbaar kunnen maken. Indien wenselijk/ noodzakelijk zal dit een aanleiding kunnen zijn voor een persoonlijk gesprek.