Klachten/vertrouwensfunctie Zorg la Fleur

Als kleinschalige zorgaanbieder streven wij naar tevreden cliënten/ deelnemers. We doen ons uiterste best je zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Iedere zorgaanbieder is verplicht cliënten/ deelnemers de mogelijkheid te bieden een klacht in te kunnen dienen met betrekking tot de geleverde zorg.

Zorg La Fleur hanteert hiervoor een klachtenregeling die voldoet aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg oftewel WKKGZ. Inhoudelijk betekent dit dat Zorg La Fleur haar klachtenregeling heeft uitbesteed en ondergebracht bij een onafhankelijke organisatie t.w.: erisietsmisgegaan.nl

Klachten procedure

Wanneer je ontevreden bent, kun je dat op verschillende manieren laten weten. U kunt het bespreken met uw begeleider of zijn/ haar leidinggevende. Ook kunt u de klacht kenbaar maken bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Zorg la Fleur welke is gevestigd bij erisietsmisgegaan.nl. Hoe een klacht in te dienen bij deze klachtenfunctionaris is te vinden op

https://erisietsmisgegaan.nl/onvrede-melden/

Vertrouwenspersoon

vertrouwenspersoon

Wie is onze vertrouwenspersoon?

Karin van der Linde van de organisatie Tiska is namens Zorg La Fleur aangesteld als externe vertrouwenspersonen. Een externe vertrouwenspersoon wil zeggen dat Karin geen werknemer is van Zorg La Fleur. Zij is er om zorgvragers en medewerkers te ondersteunen in vertrouwde zaken wanneer dit nodig is. Als vertrouwenspersoon wilt zij graag iets betekenen voor mensen die zich klem voelen zitten en niet in staat zijn om zelfstandig de volgende stap te nemen.

Wanneer kun je gebruik maken van de vertrouwenspersoon?

Ben je 18 jaar of ouder kun je voor zaken die je dwars zitten, meestal terecht bij je begeleider, de teamcoach of de directie. Maar als je daarin vastloopt en echt niet meer weet waar je binnen je organisatie met je verhaal terecht kunt dan kan je gebruik maken van een extern vertrouwenspersoon. Karin is bereikbaar voor zorgvragers en medewerkers die te maken krijgen met ongewenste situaties waarin ze vastlopen. Daarbij ondersteunt en begeleidt zij jou bij het zoeken naar mogelijke oplossingen en geeft zij informatie en advies. Jij bepaalt uiteindelijk zelf welke stappen je neemt om de situatie te veranderen. En alles blijft vertrouwelijk!

Voorbeelden van zaken die je met de vertrouwenspersoon kunt bespreken:

 • Agressie/geweld
 • Intimidatie/seksuele intimidatie
 • Onheuse bejegening (integriteit)
 • Belaging/stalking
 • Problemen waarin je verzeild bent geraakt (klem zitten)

Voorbeelden van zaken die je niet van toepassing zijn voor het raadplegen van de vertrouwenspersoon:

 • Materiële zaken rondom huisvesting
 • Problemen met je computer of slecht werken internet
 • Onvrede over betalingen of facturen

Hoe gaat een vertrouwenspersoon te werk:

 • Het bieden van een luisterend oor, jij kunt je verhaal bij ons kwijt
 • Samen inventariseren en formuleren van het probleem
 • Adviseren van mogelijke vervolgstappen om te komen tot een passende oplossing
 • Begeleiding en ondersteuning van jou bij contacten met begeleider, directie en eventueel aangeklaagde
 • Begeleiding en ondersteuning bij het indienen van een officiële klacht bij de interne/externe klachtencommissie
 • Mogelijke doorverwijzing naar andere hulpverlening
Als vertrouwenspersoon nemen we het probleem niet van je over, maar helpen we jou bij het vinden van de juiste weg. Daarnaast hebben we een signalerende en adviserende rol. Alles blijft anoniem en vertrouwelijk tenzij het gaat om zware strafbare feiten of zaken waarmee wij ons als vertrouwenspersonen in gewetensnood komen.

Contact

Je kunt contact met Karin opnemen via het telefoonnummer 06 53360484
Ook kun je een mail sturen aan: vertrouwenspersoon@tiskapunt.nl

Wat als je 17 jaar of jonger bent?

De vertrouwenspersoon Jeugdhulp valt onder verantwoordelijkheid van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Wil je advies, heb je een vraag? De vertrouwenspersonen helpen je verder! Bel naar het landelijke nummer van het AKJ, 088 555 1000, of stuur een e-mail naar info@akj.nl, of vul het contactformulier in op www.akj.nl/contact