Over ons

Zorg La Fleur is een organisatie die is opgestart vanuit 24 uurs ervaringsdeskundigheid hetgeen maakt dat we goed begrijpen waar iemand met autisme en zijn omgeving tegen aan loopt.

Het team van Zorg la Fleur bestaat uit 7 begeleiders die naast hun opleiding veel praktische ervaring hebben met mensen met autisme en goed begrijpen welke knelpunten zich kunnen voordoen. Al onze teamleden hebben een opleiding gevolgd of zo nodig getraind om mensen met autisme optimaal te begeleiden.

De begeleiding van Zorg La Fleur is gebaseerd op onder andere:

  • Geef me de Vijf van Colette de Bruin
  • Jarenlange 24/7 ervaringsdeskundigheid
  • HBO opleiding Autisme Centraal
  • Workshops via Autisme Centraal
 

 Om de kwaliteit van de begeleiding te waarborgen worden onze medewerkers regelmatig bijgeschoold en nemen zij deel aan workshops, seminars en lezingen.

Zorg La Fleur is een SBB erkende stagewerkplek en biedt MBO stagiaires de gelegenheid zich op het gebied van autismekennis goed te kunnen ontwikkelen.

Zorg La Fleur is een ISO:9001:2015 gecertificeerde organisatie.

Gecontracteerde zorgaanbieder van:

gemeente almere logo